Kolej 17. listopadu

Z Matfyzácká kuchařka
Přejít na: navigace, hledání


Adresa budovy Kolej 17. listopadu,

Pátkova 3, Praha 8, 182 00

GPS souřadnice 50°7'0.3"N

14°26'32.583"E

Budovy koleje a menzy 17. listopadu jsou jediné budovy z grandiózního reálně-socialistického plánu na výstavbu univerzitního městečka, které byly skutečně dostavěny (v roce 1988). Bývala to kolej matfyzácká (kromě pater A1 – A6, které k všeobecné radosti obývaly studentky PedF), ale dnes už slouží celé UK (a výjimečně i dalším VŠ). Pro dobrou dostupnost ji oceňují hlavně právníci a medici.

Celý komplex je tvořen dvěma bloky koleje (budovy A a B) a budovou dnes již bývalé menzy (budova C, nyní patří FHS a probíhá její přestavba). Pod všemi budovami se nachází dvě patra rozsáhlého suterénu, kde je umístěna nová menza, technické zázemí koleje, sklady prádla i jiného, tělocvična, hudební zkušebna, kotelna, dílny a spousta dalších různě využitých či zcela nevyužitých prostor (i proto sem byl roku 1999 z Malé Strany přestěhován soudní archiv, aby byl vzápětí v roce 2002 zničen povodní, později byla do stejných prostor situována část dnešní menzy, zřejmě v přesvědčení, že kastroly příští povodeň neodplaví tak snadno jako spisy).

Budovy A a B jsou v suterénu spojeny (aktuálně ne)průchozí cestou, zpočátku hůře nalezitelnou. Když tam tehdejší vedoucí Ing. Zmrzlík zabloudil už podruhé, přikázal vyznačit optimální trasu názorným modrým pruhem - ten je dnes již značně setřený a odplavený povodní, ale dá se nalézt. To je ve skutečnosti jedna z místních urban-legend – pravda je taková, že se v předpovodňové době mezi budovami chodilo skrz prostor současné menzy a soudobý, pruhem označený, průchod patřil k nepřístupnému technickému zázemí.

Budova A

Budova A je větší z obou budov (20 pater + přízemí), blíže k cestě. Doprava je zajišťována čtyřmi výtahy (většinou jezdí jenom tři, v době největší potřeby i méně) a dvěma požárními schodišti potaženými linem. Dva malé výtahy mají jednotný přivolávací systém a jejich provoz je optimalizován, čímž jsou výrazně sníženy čekací doby. Na koleji existuje nepsané pravidlo (psané doporučení) nejezdit výtahem z přízemí do 3. (a nižšího) patra, nepoužívat výtah na přejezd do sousedních pater a analogicky nejezdit z 5. a nižšího patra do přízemí, také jezdit do -1 mimo doby oběda není slušné. Kromě toho, že tyto cesty jsou po schodech opravdu rychlejší, jejich dodržováním si ušetříte vražedné pohledy od zbytku výtahu, který obvykle jede do dvouciferných pater. Samozřejmě se připouští výjimky, ať už ze zdravotních důvodů, fyzického vyčerpání či podobně opodstatněného důvodu.

Okna pokojů jsou orientována buď na východ, s malebným výhledem na magistrálu, nebo na západ s výhledem na Céčko a tunel Blanka (resp. na kolonu před portálem). Východní strana je pro velkou část obyvatel populárnější, jelikož v letních měsících pálí do oken pouze ranní slunce.

Mafyzáci zabírají něco málo přes polovinu koleje, zbytek jsou studenti jiných fakult UK a dnes už i jiných VŠ. Na dvacátém patře se tradičně, ač většinou bez povolení, pořádají tak dvakrát do roka chodbovice – párty na chodbě. Aby byli všichni ušetřeni starostí s oprávněnými stížnostmi, raději se tam vůbec nestěhujte, pokud víte, že by vám to vadilo.

V přízemí za schodištěm do suterénu je lab, který nahradil původní studovnu. Více informací o labu najdete na stránce o labech. Za výtahy se nachází kanceláře.

Jedna smutnější informace zde musí také zaznít, ač se tónem nehodí do veselého zbytku kuchařky. V roce 2008 ukončil svůj život student skokem z 19. patra budovy A, obdobně skončil v roce 2016 i život studenta ze 16. patra. Nelze k tomu dodat nic jiného než – nedělejte to.

Budova B

Budova B je ta menší z budov (16 pater + přízemí), kdysi bývala synonymem vyšší životní úrovně, ale to už nějakou dobu neplatí.

V podzemí je místnost Kolejní rady, klavír, ekumenická místnost, posilovna a cestou k Áčku hudební zkušebna. V přízemí pak sídlí kolejní obchůdek, studovna, televizní místnost a jeden ze sedmi vedoucích správy KaM (podorgán ředitele KaM).

Doprava je zajištěna dvěma malými výtahy a výtahem evakuačním. Relativně často jeden z nich nejezdí do všech pater (hlavně 15. patro) anebo nejezdí vůbec. Výtah číslo 5 (více vlevo z dvojice naproti vrátnici) je většinou matfyzáků považován za neúnosně pomalý. Ještěže je tu požární schodiště, pro velký úspěch opět potaženo linem. Oproti výtahům na budově A, kde se můžete setkat s cedulkou „MIMO PROVOZ“, se zde můžete setkat s cedulkou „VÝTAH V PROVOZU“. Skrytý význam této cedulky ponecháme pozornému čtenáři za domácí cvičení.

Pokoje mají výhled buď na východ, tedy na Miladu, nebo na západ do stráně. Oproti západní straně budovy A jsou nižší patra západní strany kryta strání před ostrým sluncem v průběhu večera a v zimním období z nich lze pozorovat rodinky divočáků.

Bývalá menza (budova C)

Shora vypadá jako staveniště a do kategorie čirých pověstí patří, že jím skutečně je. Aktuálně studentům neslouží, ale měla by se sem (po dokončení přestavby) přesunout Fakulta humanitních studií (taktéž FHS neboli Fakulta hledající smysl), která dosud vlastní budovu nemá. Vzhledem k tomu, že jsou všechny budovy propojené, je hluk ze staveniště intenzivní i v pokojích, které výhled na staveniště nemají.

Milada

U koleje býval squat Milada, vhodný pro svobodomyslnější matfyzáky. Stavba měla po dobu výstavby koleje sloužit stavební firmě a poté měla být zbourána -- k čemuž došlo právně, nikoliv však fakticky. Po nekonečných tahanicích je nyní v majetku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Poté, co policisté vítězoslavně Miladu na konci června 2009 dobyli, přičemž vážně poškodili do té doby celkem nepoškozenou střechu, ji na další roky nechali být a rozpadat se. Stále ale můžete obdivovat umělecká díla na jejích zdech. Podle aktuálních informací smlouvu o bezúplatném převodu do rukou univerzity, která chce budovu přestavět tak, aby sloužila studentům, blokuje ministerstvo financí, neboť dle jeho názoru není dostatečně doložen veřejný zájem.

Každoročně se squateři pokouší uskutečnit pochod k Miladě. Nicméně díky pečlivé práci (a hlavně značné přesile) policie končí u sjezdu z magistrály. Krom vystěhování z koleje a výpůjčky věcí je to jedna z mála příležitostí, kdy je vhodné mít kolejenku u sebe.

Magistrála

Vede z Jižního Města na Prosek. Je opravdovým požehnáním naší koleje. Ničí naše uši a otravuje naše plíce. Je použitelná na mnoho způsobů. V zimních měsících nám poskytuje rozptýlení, když sledujeme boj silničářů o udržení sjízdnosti této důležité komunikace. Ve zkouškovém období a při výuce cizích jazyků se bavíme počítáním projíždějících aut. Navíc poskytuje blahodárný nízkofrekvenční zvuk přispívající ke klidnému usínání. Její osvětlení v noci připomíná řecké písmeno epsilon.

Skoro každé ráno na magistrále vzniká fronta spěchajících řidičů, pohybující se rychlostí pomalého chodce. Na psychiku některých pak působí příznivě, mohou-li zdeptané řidiče pěšky předcházet.

K magistrále se po nekonečných letech stavby a průtahů připojil i tunelový komplex Blanka. V odpoledních hodinách před jeho vjezdem a za jeho výjezdem obvykle vzniká kolona.

Technické speciality

Zásadní význam pro dnešní stav koleje mělo rozhodnutí nedokončit vnější obložení budovy sklem (šlo o ekonomické důvody – buď mohla být skla až nahoru, nebo telefonní rozvody až na pokoje; nakonec vyhrály telefony). Takto byly sice zachráněny životy ubytovaných studentů, kteří by se při spolehlivosti ventilace jednou určitě udusili, ale nesvědčilo to panelům bez vnější úpravy a silně to prodražovalo provoz, protože v zimě budova bez tepelné izolace vytápěla i slušnou část okolí. Tato vlastnost sice byla odstraněna rekonstrukcí před několika lety, jiná specifika však zůstala.

Také původní okna nebyla ledajaká. Otevírat šlo pouze jedno (kdysi bylo možné otevírat obě, ale bohužel rámy měly tendenci zcela svévolně vypadávat, čímž ohrožovaly ubytované studenty jednak při procházce kolem budov, a pak i nebezpečím vyloučení z koleje, kterým se trestá vyhazování věcí z oken). Okna však nebylo třeba příliš otevírat, protože většinou větrala sama. Když do několika pokojů zavřenými okny přes noc nasněžilo, bylo rozhodnuto o kompletní výměně oken na obou budovách, a to okamžitě, tedy za prosincových třeskutých mrazů. Pro ilustraci, práce probíhaly následovně: každé ráno dělníci vybourali okna v jednom patře, celý den běhali po pokojích a kutali do toho, co zbylo ze stěn, a večer vsadili okna nová. Patrně se jednalo o novou zdravotní akci mající za účel donutit studenty k otužování. Někteří kolejní domorodci tvrdí, že takovéto jevy jsou spíše pravidlem než výjimkou, a na jízlivou otázku, zda se příští rok nebude celou zimu opravovat topení, hrozí pěstmi a vykřikují: „Radši neprorokuj! Nebylo by to poprvé.“

Rozsáhlá rekonstrukce v létě roku 2005 měla zase za následek úplné vystěhování všech ubytovaných, tedy jev, který někteří studenti ubytovaní na jistých patrech budovy A dosud nikdy nezažili.

Zlí jazykové tvrdí, že otevře-li se daný nadkritický počet oken nad sebou, kolej spadne. Zatím to však nebylo experimentálně ověřeno. Sama budova má podobné vlastnosti jako komín. Zatímco v nejnižších patrech bývala zima, v osmnáctém patře nebylo dokonce ani v neizolované budově za největších mrazů vůbec potřeba otevírat topení (problémy byly pochopitelně opačné, topení obvykle nešlo zavřít). Tento jev byl zachován i u koleje s vnější izolací, ale byl výrazně oslaben. Další zlepšení v tomto ohledu přišlo v roce 2014, kdy byly instalovány termoizolační fólie na okna budovy B a horní poloviny budovy A, které srazily teplotu v letních slunečných dnech o dalších příjemných pár stupňů.

Meteorologové vám jistě rádi vysvětlí, proč celá kolej funguje jako větrná hůrka. Zatímco v celé Praze fouká jen mírný větřík, kolem Áčka stojí matfyzáci, kteří se snaží v silných poryvech větru alespoň udržet se na nohou. Ti šťastnější občas udělají i malý krok dopředu. Celá cesta kolem (kratší!) stěny Áčka trvá až několik minut, vydrží jen ti nejodolnější. Po několika větrných dnech i nejtvrdohlavější matfyzák pochopí, proč není vždy dobré otevírat okna na ventilaci bez ověření, že nebude třeba zapotřebí celé buňky k jeho zavření.

Zatím poslední rekonstrukce proběhla přes letní období roku 2009 a týkala se vestibulu obou budov. Důvodem byly nevyhovující požární předpisy a možnost unikání požáru z budovy. Prastaré památeční dřevěné (a krásné) vrátnice byly odstraněny, zmizely i sedačky, stolky a květiny. S přestavbou vestibulu byla spojena hlavně nutnost procházet podzemím do druhé budovy a teprve tamtudy ven (a obráceně). Zvláště z vynášení odpadků se tehdy stalo dobrodružství. Budova A získala nový vchod a ze starého se stal evakuační východ (přece jen už skrz něj prošla řádka lidí, ať si chvíli odpočine). Na autobus je to teď opticky blíž. Novinkou jsou automatické dveře, oceníte je hlavně při stěhování.

Stavební práce na koleji (či v její blízkosti) všeobecně začínají se zkouškovým obdobím; těžko říci zda náhodou či úmyslem. Ať už to bylo budování protipovodňových opatření v zimě 2009, zmíněná přestavba vestibulů v létě 2009, pokládání základů pro budovu pod kolejí v létě 2014, stavba tunelu Blanka anebo přestavba budovy C.

Internet

Díky neutuchající aktivitě někdejších členů SRK (Správní rada koleje, dnes už jen KR, Kolejní rada) a za vydatné podpory SKASu byl realizován jeden matfyzácký sen. Budeme-li to počítat podle data oficiálního slavnostního otevření, pak se Matfyz stal 17. května 1996 třetí fakultou v republice, která pro své studenty zajistila na kolejích připojení na Internet.

V současnosti je ubytovaným k dispozici symetrické připojení 100 (Mb) na 100 (Mb) za 100 (Kč) s veřejnou IP adresou. Celá kolej pak má desetigigabitové připojení do PASNETu (agregace je tedy cca 1:10). Tomu celému se většinou říká prostě KolejNet.

Co je třeba k připojení na Internet udělat?

Jelikož síť provozuje MFF UK, je možnost připojení samozřejmá pro studenty této fakulty. Pro studenty jiných složek UK je to otázkou výjimky, která je v tomto případě spíše formalitou. V případě studentů jiných VŠ je to věc individuální výjimky, která typicky udělena je, automatické to ale není.

Pro všechny kategorie je ale postup stejný. Zajdete do kanceláře na konci chodby u ubytovaček, společně se svou občankou, studentskou průkazkou, emailem a MAC adresou síťovky. Nahlásíte, kde bydlíte a která zásuvka bude vaše (je to jednoduché - pokud při pohledu od dveří k oknu spíte na posteli nalevo, je vaše zásuvka, při pohledu čelem k zásuvce, ta levá; pro pravou analogicky). Pokud zásuvku opravdu netušíte, řekněte jakoukoliv (i žádnou), tento údaj si v IS můžete následně změnit sami, a to nejen před objednáním, ale i kdykoli poté (i po zaplacení).

Když dodáte, co máte, dostanete účet. Nevýhodou systému je, že se už nějak na Internet musíte dostat (když bude nejhůř, je hned v přízemí počítačová laboratoř), protože vám po něm přijde heslo a na is.ms.mff.cuni.cz si generujete platby. Pak stačí nakonfigurovat počítač podle návodu na webu KolejNetu www.kolej.mff.cuni.cz a počkat, až dorazí vaše platba.

Informační systém sítě vaši platbu zjistí v pracovní den následující po dni, kdy dorazila na cílový bankovní účet. Kdy platba dorazí na cílový účet, vám řekne vaše banka (ze které platbu posíláte). Pokud se při placení spletete (chybný symbol, částka), nepokoušejte se chybu napravit svépomocí – většinou se vám to nepovede a situaci jen dál zhoršíte. Kontaktujte správu sítě, nejlépe e-mailem, a nezapomeňte uvést kompletní údaje (tedy název a číslo zdrojového účtu, datum převodu, částku a všechny symboly) o tom, jak platba doopravdy proběhla, co bylo špatně a jak to mělo být správně. Údaje o platbě přitom pokud možno čerpejte z výpisu, nikoliv z příkazu k úhradě (ten mohla banka provést špatně/jinak) a posílejte je jako text, nikoliv jako obrázek nebo (ještě hůř) přílohu v nějakém proprietárním formátu.

Pravidla pro používání

Součástí pravidel KolejNetu je i (zkratkovitě řečeno) zákaz dělat server zbytku Internetu. V překladu to znamená, že nesmíte používat P2P sítě, jako je BitTorrent (tj. to, co činí Internet zábavným), anebo si dát pozor na nastavení Skype, kde je nutné vypnout P2P (jinak si Skype z vás udělá server). Technicky zdatnější si nesmí např. nechávat otevřené SSH pro vzdálenou práci na kolejním počítači.

Dále platí 30 GB limit odchozích dat za plovoucí týden. Pokud vás zajímá, jak velký děláte provoz vy, najděte na stránce KolejNetu vpravo nahoře odkaz Traffic (a klikněte na něj). Počítá se pouze provoz mimo síť, tzn. v rámci koleje (mínus lab) lze uploadovat „bez omezení“ (tj. v rámci pravidel).

Kromě toho platí jakási magická pravidla o odchozích SMTP serverech jako obrana proti spamu. Nebude-li vám to jasné z pravidel, zeptejte se Dana Lukeše, on vám je jistě ochotně vysvětlí.

Oficiálně je síť určena pro studijní účely a nesmíte na ní řešit osobní, natožpak komerční korespondenci, ani navštěvovat webové servery nesouvisející se vzděláváním. Porušení tohoto předpisu není aktivně vyhledáváno. Náhoda je ale blbec, zejména pokud na sebe upozorníte nějakým (jiným) průšvihem, může to být přitěžující okolnost.

Opravy závad

Opravy na naší koleji, kupodivu, probíhají docela rychle. Nejdůležitější je zapsat poruchu na vrátnici na lísteček. Opravná akce probíhá asi takto: ráno zapíšete do sešitu tekoucí sifon u umyvadla. Kolem poledne se na pokoji objeví zámečník a ujistí vás, že na tohle je potřeba instalatér. Areál koleje je velký, takže než je instalatér nalezen, má po směně. Druhý den ráno se dostaví instalatér. Zkonstatuje, že záchod je v pořádku a zanechá vám o tom vzkaz. Můžete tedy znovu připomenout na vrátnici, že stále protéká sifon. Takto lze závadu obecně vyřešit, protože instalatérovi po nějaké době dojdou výmluvy a sifon opraví. Obecně platí, že máte-li jakoukoli závadu (včetně maličkostí typu ucpaný odpad, nefunkční klíč od skříně či zavzdušněné topení), napište to do závad. Až na závady vyžadující výměnu – může se stát, že díly nejsou na skladě, a tedy si budete muset počkat, dokud se neobjednají – je problém obvykle vyřešen do druhého dne.

Hlavně nic neopravujte sami!

Kolejní rada

Kolejní radu, svůj samosprávný orgán, který zastupuje zájmy ubytovaných proti zájmům vedení koleje, si volí na koleji ubytovaní studenti. Na jejích webových stránkách najdete spoustu užitečných věcí – telefonní seznam, formuláře, provozní řády, výtahovou etiketu, otevírací doby, vyhledávání ubytovaných a simulátor rozestavování nábytku. Adresa: listopad.koleje.cuni.cz.

Společné ubytování kluka a holky

Je možné a dokonce legálně. Odpadají tím v minulosti běžné problémy se zamlouváním pokojů, přestěhování „načerno“ a následný chaos v ubytovacích štaflích (štafle jsou papíry, na kterých je napsáno, kde kdo bydlí). Po revoluci o tuto výsadu studenti svedli několik bitev a vyhráli. Někteří mají ještě v živé paměti, jak museli mít potvrzení od rodičů, že ve svých pětadvaceti letech mohou bydlet se svou přítelkyní/přítelem (v extrémních případech manželkou či manželem). Celé to spočívalo v jakési vyhlášce ministerstva zdravotnictví ze sedmdesátých let, která společné ubytování považovala za odporující socialistické morálce a doporučovala pro každé pohlaví zvláštní budovu; není-li to z technických důvodů možné, tak alespoň zvláštní patro.

Zamlouvání pokojů

Celá akce probíhá přes Internet někdy v srpnu. Nejdříve dostanou šanci ti, kteří jsou spokojeni se svým příbytkem a nechtějí se v příštím roce stěhovat jinam. Poté si ti, kteří se stěhovat chtějí, vyberou z toho, co zbylo, systémem, kdo dřív přijde, ten si lépe vybere. Obzvláště pokoje na východní straně mizí s překvapivou rychlostí a vězte, že v 5. minutě je již téměř každá buňka na této straně obsazena alespoň jedním člověkem.

Celé se to netýká studentů, kteří na koleji bydlí i přes prázdniny, neboť ti si mohou pokoj, na kterém právě bydlí, zamluvit již v červnu při podpisu smlouvy na celý další rok.

Z důvodu příchodu GDPR (a lenosti KaM něco programovat) jsou všichni studenti ubytováni do stejných pokojů jako v předchozím roce. Noví obyvatelé jsou do pokojů přiděleni náhodně.

Co si lze půjčit

U vrátného si můžete zapůjčit klíče od prádelny či sušárny (praček je řádově méně než sušáren, navíc pračky se postupem času rozbíjejí), stejně jako vysavač, žehličku a pumpičku na kolo. Na prádelny a sušárny bývá fronta, občas je lepší předem na vrátnici zavolat.

Pro uschování jízdních kol slouží tzv. kolárny, které spravuje kolejní rada. Jsou skoro na každém druhém patře, ale některé pořád plné. Kontakty na správce najdete na stránkách kolejní rady.

Také máme na koleji knihovnu sci-fi a fantasy literatury. Nachází se ve dvacátém patře Áčka a je otevřená každé pondělí a středu od 19:00 do 20:00. Více informací najdete na jejích stránkách knihovna.krakonos.org, nebo na nástěnce kolejní rady u požárního výtahu na Béčku.

Svoboda na naší koleji

Je značná, téměř už taková, jakou bychom chtěli. Smí se (přesněji, je tolerováno) libovolně si přestavět pokoj a vyzdobit si ho dle libosti. Na základě vyhlášky magistrátu o čistotě hlavního města Prahy je však zakázána výzdoba oken. Rovněž na chodby a do výtahů je zakázáno cokoliv vylepovat. Taktéž je zakázáno lepit cokoliv, nebo, nedej bože, zatloukat hřebíčky do stěn či dveří; ale koho by ty holé zdi bavily...

Dřívější měsíční poplatek za elektrospotřebiče byl s velkou slávou zahrnut do ceny kolejného, přirozeně s patřičnou přirážkou. S běžnými spotřebiči tedy nebývá problém, jen na lednici potřebujete potvrzení lékaře.

Chov zvířat je střídavě zakazován a povolován hygieniky. Většinou je třeba souhlas alespoň spolubydlícího, občas celé buňky. A pak samozřejmě vedení koleje. Informujte se v ubytovací kanceláři.

Sportování

Z důvodu přerodu ve staveniště se v areálu koleje již nenachází hřiště na volejbal nebo nohejbal, dva basketbalové koše mezi Béčkem a Céčkem ani jakési pseudohřiště na fotbal. Zkusit ale můžete tenisové kurty u řeky, kde ale platíte stejně jako ostatní (s kolejí mají společnou jenom polohu). Letité pokusy o změnu situace příliš ovoce nepřinesly, což je způsobeno zejména tím, že v okolí koleje není zcela jasné, co komu patří. Pokud pak hledáte nářadí, např. na volejbal, pak na vrátnici budovy B najdete věci k zapůjčení.

Pravidelně nefungující a nespolehlivé výtahy inspirovaly studenty k uspořádání několika forem běhu do schodů. Sportovněji zaměřený (a originálně pojmenovaný) je „Běh do schodů“, při kterém se běží od menzy do 20. patra na čas (poslední rekord z podzemí do 20. patra je minuta a 36 vteřin). Druhou takovouto akcí je „KolejCup“, pravidelně pořádaný během zkouškového, který je vědomostní obdobou, kdy jsou po koleji rozmístěny otázky a na základě (ne)znalosti se mezi nimi týmy přesouvají. Obsahem otázek je především učivo z prvního ročníku napříč všemi obory. Oblíbenou akcí je také „Výstup na K2“, kdy se lezci během dvacetipatrového výstupu prohřívají v každém patře alkoholem.

Kuchařka

Kolej 17. listopadu má svoji vlastní podrobnou kuchařku v režii Kolejní rady. Najdete ji na adrese listopad.koleje.cuni.cz/kucharka.