Laby

Z Matfyzácká kuchařka
Přejít na: navigace, hledání


Počítačovým laboratořím říká každý správný matfyzák pouze lab a na Matfyzu jich je naštěstí relativně dost. V každé budově je nejméně jeden takový, do něhož mají přístup normální uživatelé (rozuměj všichni studenti Matfyzu). Kromě toho existuje ještě spousta katedrových počítačů, u kterých sedávají studenti vyšších ročníků.

K přístupu do labu potřebujete zpravidla průkaz studenta a uživatelské konto. Potřebujete-li založit konto, procedura bývá taková, že si člověk zažádá u služby v daném labu, žádosti je zpravidla vyhověno a často okamžitě je konto založeno. V Troji a na Karlově má přístup k počítačům automaticky každý student univerzity. Přihlásíte se tam pomocí stejných údajů jako do SISu. Někdy je pro založení účtu potřeba odchytit správce a absolvovat školení o specifikách daného labu.

Obsazenost labů závisí na denní době, fázi semestru a poloze v Praze. Nejplnější bývají laby v zimním semestru v období psaní zápočtových programů. Tradičně nejhůř je na tom kolej (dříve tam prý někteří dokonce squatovali), nejvíce místa je obvykle na Karlově, pokud tam není výuka. V každém labu je k dispozici provozní řád, který jsou uživatelé povinni znát a dodržovat a který mimo jiné určuje i priority práce na počítači (tedy když někdo chce dělat něco do školy, tak má přednost před tím, kdo chce hrát hry). Číst provozní řády je velmi poučné a často je to jediná aspoň částečně užitečná věc, kterou člověk může po příchodu do labu dělat v případě, že žádný počítač není volný. Nezapomeňte se také řídit směrnicí děkana č. 4/2008, ze které např. vyplývá, že se máte k počítačům chovat slušně a že nesmíte používat nelegální software ani psát vulgární e-maily.

V každém labu je tiskárna, tisk stojí jednotně jedna koruna za černobílou stranu A4 a 5 až 15 korun za barevnou. Ne všude je barevná tiskárna. Ve většině labů najdete i scanner.

Malá Strana

Malostranský lab se nachází v prostorách zvaných Rotunda (z hlavního vchodu pořád rovně, než se po levé straně objeví mohutné chromované dveře vedoucí do velké místnosti). Jde o prostor, který byl v roce 1927 přistavěn jako reprezentativní dvorana Ústřední státní pokladny. Lab je doslova obklopen knihovnou a je opravdu nádherný. Navíc je tam ve všech ročních obdobích příjemná teplota.

V pravé půlce labu jsou vám k dispozici počítače s Windows 7, v levé převážně Gentoo Linux (oba systémy sdílejí váš domovský adresář, takže můžete libovolně přecházet). Vzdáleně se můžete přihlásit na Solaris. Domácí stránky labu jsou na webové stránce www.ms.mff.cuni.cz/labs.

Účty se tu zakládají centrálně v pevné dny a časy. Konzultujte se službou nebo nástěnkou před labem.

Karlov

Na Karlově je problémem vůbec lab najít. Vězte tedy, že se nalézá v budově Ke Karlovu 3 v téměř nejzapadlejším koutě podzemí za dveřmi číslo M -145. Ještě zapadlejší je výdejní místo ISIC, které je ještě o patro níže. K labu vedou šipky, které se vyplatí následovat, nechcete-li v karlovském podzemí zůstat.

Na každém počítači si můžete vybrat mezi systémem Windows 7 a Ubuntu. Nemusíte se registrovat, protože přihlašování probíhá přes CAS a stačí tak použít heslo, které používáte třeba do SISu.

Bližší informace (třeba seznam nainstalovaných programů) najdete na stránce www.mff.cuni.cz/net/karlov/plk/plk.htm.

Karlín

Lab (K10) se nachází v přízemí budovy, hned vpravo od vchodových dveří. V labu je možno získat účet na linuxovém serveru Artax. Tento účet vám umožní vzdálenou práci přes SSH, práci na lokálních stanicích a také přihlašování k Windows. V labu existuje též server Atrey, kde se účty až na výjimky nezakládají. Na všech počítačích je možné pracovat pod MS Windows i pod Linuxem. Softwarové vybavení laboratoře pokrývá potřeby matematiků.

Další informace viz http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/lab/.

Troja

LabTF se od ostatních labů na Matfyzu liší tím, že je ve dvou od sebe vzdálených místnostech. V přízemí v místnosti T007 sedí služba. I tam se přihlásíte pomocí údajů z CAS.

Druhá místnost je v 1. patře. Na rozdíl od spodní místnosti tady probíhá jenom výuka. Na všech počítačích je možné pracovat pod MS Windows 7. Na některých PC je taky možné pracovat i pod Linuxem (Ubuntu). Mimochodem, v zimním období ji nevyhřeje ani 15 počítačů a studentů.

Další informace viz sheeni.troja.mff.cuni.cz/LabTF/.

Troja, budova jazyků

V Troji naleznete ještě jeden lab (LabTS), který se nachází v prvním poschodí budovy jazyků (po vyjití schodů se vydáte chodbou doleva, za zatáčku a za skleněnými dveřmi doprava). V klimatizované místnosti je 16 počítačů s Windows a Linuxem.

Podrobné informace na labts.troja.mff.cuni.cz.

Kolej 17. listopadu

Lab v přízemí budovy A Koleje 17. listopadu je oficiálně otevřen nonstop. Dříve tomu tak zvykem nebylo a lab se často po půlnoci zavřel, avšak dnes by tomu tak již být nemělo. Pokud byste přesto našli lab v nočních hodinách uzavřen, stěžujte si správci labu, jedná se totiž o nešvar, který se ty poctivé služby snaží vymýtit.

K tisku slouží postarší černobílá tiskárna. Pokud ta nefunguje, a to se stává poměrně často, pokuste se použít RoboCopy naproti vrátnici (vypadá jako bankomat), tiskne z flash disku. Doporučujeme ho ale pouze jako náhradní variantu, často také nefunguje a navíc vrací, jen když se mu chce.

Alternativy

Situace, kdy má počítačová laboratoř zavřeno a spolubydlící si zabral buňku pro radostné trávení času s přítelkyní, jsou časté a může se stát, že budou kolidovat s chvílemi, kdy opravdu potřebujete pracovat. Máte-li notebook, můžete využít noční studovnu v Národní technické knihovně v Dejvicích. Je otevřená kdykoliv, kdy není otevřená vlastní knihovna, je v ní k dispozici WiFi, elektrický proud, záchod a automaty s pitím a bagetami. Registrovat se ale je potřeba někdy v běžných otevíracích dobách – stojí to padesát korun na rok.