Studentská komora AS

Z Matfyzácká kuchařka
Přejít na: navigace, hledání


Studentská komora akademického senátu (SKAS) zastupuje studenty a jejich zájmy v akademické samosprávě fakulty. Má 9 členů, které volíte vy, studenti, z řad studentstva vždy koncem akademického roku. Každý rok se volí 3 členové na 3 roky. Úkolem SKASu je kontrolovat chod fakulty (má více než třetinové zastoupení v akademickém senátu fakulty - viz Organizace) a prezentovat senátu a děkanovi pohledy studentů. Proto volby do SKASu nepodceňujte a choďte volit.

Na SKAS se můžete kdykoli obrátit, zejména pokud máte nějaký studijní problém, který se vám nedaří vyřešit (např. učitel nevypisuje dostatek termínů, pomalu opravuje písemky atp.), nebo se chcete dozvědět nějaké informace o studiu a nevíte, na koho se obrátit. Pamatujte si, že většina problémů jde vyřešit, ale musí se o nich včas vědět. Stejně tak se můžete na SKAS obrátit s nějakým nápadem nebo podnětem, vaše připomínky si rádi přečtou.

Kontakty a bližší informace o činnosti a složení SKASu najdete na webové stránce skas.mff.cuni.cz nebo na nástěnkách, které visí v každé budově. Jednání SKASu jsou veřejná, můžete se na ně kdykoli přijít podívat. Na webové stránce lze také najít zápisy ze zasedání.

Studentská anketa

Studentská anketa slouží k hodnocení těch, kteří vás daný semestr (m)učili. Je dobré ji vyplňovat, neboť tím pomůžete ostatním studentům i vyučujícím – málokdy dělají vaši cvičící a přednášející chyby úmyslně. Nebojte se psát k předmětům slovní připomínky (ať už pochvalné, nebo kritické), věřte, že si je přečtou jak vaši vyučující, tak vedení fakulty.

Anketa probíhá vždy ve zkouškovém období. V posledních letech měla několik forem, aktuálně se hodnocení (číselné i slovní) vyplňuje elektronicky ve studentském informačním systému (SIS), ve kterém můžete najít také výsledky minulých anket.