Nové vedení Spolku

10. září se konala valná hromada a bylo zvoleno nové vedení naší skromné organizace. Jana Brotánková přenechala své náčelnické místo Pavlovi Bromovi, který je pro své zkušenosti dobrou zárukou dalšího rozvoje Spolku. Do náčelnictva byli zvoleni: Katka Cvešperová, Zdeněk Vilušínský a Jana Brotánková.

Kontrolní a revizní komise, jejímž úkolem je kontrolovat hospodaření, se do další hromady bude sestávat z Martina Pergela, Gabriely Znamenáčkové a Lukáše Lánského. Do smírčího sboru od nynějška náleží Alena Havlíčková, Lenka Goduľová a Honza Rouš.

Můžete se těšit na objevnou, novou, Matfyzákem pořádanou akci a samozřejmě i na to, že nehodláme upouštět od těch tradičních. Beánie se letos bude konat poněkud dříve, než je obvyklé: 22. října.

Kéž to stihneme!