Nové kouzelné hrníčky

Pro matfyzáky, kteří rádi pijí čaj, kávu nebo kakao teď máme novinku – kouzelné hrníčky. Hrníčky jsou za studena černé, po zahřátí chutným horkým nápojem zbělají a odkryjí obrázek budov MFF.Celá grafika:

Hrníčky si můžete objednat u sličné kolegyně podle návodu zde.

A stále platí, že potřebujeme každého člověka – pokud se chcete do spolku přihlásit, více informací tady nebo na mailu zajemci@matfyzak.cz.

Stanovisko spolku Matfyzák k Týdnu neklidu 2012

Členové spolku Matfyzák podporují studentskou formu protestu proti věcným záměrům zákona o VŠ a zákona o finanční podpoře studentů, která bude probíhat v týdnu 27. 2. – 2. 3. 2012. V rámci tohoto týdne jsou pořádána diskusní fóra a také demonstrace, která proběhne ve středu od 8:30 h na náměstí Jana Palacha. Vyzýváme studenty ke zvážení své účasti na těchto akcích při zachování slušnosti a důstojnosti.

Souhlasíme se stanovisky kritiky reforem, zejména s přílišnou obecností a nepřipraveností věcného záměru, např. nedořešení přechodových období nebo nedostatečné zdůvodnění navrhovaných kroků. Nejsme přesvědčeni, že reforma v této podobě povede ke zkvalitnění terciárního vzdělávání.

Věcný záměr je v tento okamžik na úřadu vlády a podle standardního legislativního procesu do něj již nemá být zasahováno; přesto se tak děje, což vnímáme jako další důkaz nedostatečné kvality těchto reforem. Proto je potřeba vyjádřit své stanovisko právě teď. Později nebudeme mít příležitost.

Za spolek Matfyzák

Mgr. Pavel Brom, náčelník Spolku

Bc. Karel Bílek, podnáčelník Spolku

Pavel Vraštiak, člen Spolku

V Praze 23. 2. 2012

Další informace a harmonogram akcí na webu iniciativy Za svobodné vysoké školy

http://zasvobodnevysokeskoly.cz/

Diskuze o reformách VŠ

(následuje pozvánka od SKAS MFF UK)
Vážené studentky a studenti,

chtěli bychom Vás všechny, kdo se chcete dozvědět více o připravovaných zákonech reformy vysokých škol, pozvat na Diskuzi o věcných záměrech zákonů o VŠ a finanční pomoci studentům. Setkání se studentskými zástupci Akademického senátu MFF UK a UK se uskuteční už tuto středu 22. 2. 2012 v místnosti S8 v budově MFF na Malé Straně od 18:00.

Z rozhovorů i výzkumů vyplývá, že studenti příliš nevědí o připravovaných zákonech. Nejspíš víte, či jste se doslechli, jaký názor má vedení UK, ale proč?

Mezi základní poklady (může) patřit:
a) brožurka UK – http://www.matfyzak.cz/old/wp-content/uploads/2012/02/pruvodce_reformou_UK.pdf
b) reakce na dokument z UK od jednoho z tvůrců reformy prof. Jana Slováka – http://www.matfyzak.cz/old/wp-content/uploads/2012/02/pruvodce_reformou_JS.pdf

Rozšiřující materiály:
c) stránka s přehledem dokumentů RUK včetně odkazů na plná znění záměrů: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-12056.html
d) stránka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky: http://www.msmt.cz/

Přijďte si udělat SVŮJ vlastní názor!

Zveme Vás
Jiří Šejnoha (za SKAS MFF UK) a Marek Radecki (za AS UK)