Volba děkana MFF

Pokud to nevíte, tak 18. dubna bude Akademický senát volit děkana.

Více informací získáte zde, na stránkách MFF. Jen telegraficky – proti sobě stojí Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. a Mgr. Tomáš Jirotka (dnes o volbě referoval i server česká pozice a papírové Lidové noviny)

Na co bysme chtěli hlavně upozornit jsou data 26. 3., kdy se v Karlíně v K1 koná diskuze se studenty, kterou organizuje prof. Kratochvíl, a 27.3., kdy se koná setkání matematické sekce s kandidáty – otevřeno akademické obci.

Albertovské stráně 2012

Přírodovědecká fakulta pořádá opět po roce brigádu na albertovských stráních. Celodenní brigáda má za cíl otevřít přístup k plochám kolem malých albertovských schodů a vytvořit více příležitostí k sezení na příjemném místě v centru univerzitního komplexu.

Co se bude dělat?

Kolem schodů se bude prořezávat křoví, sbírat odpadky a budovat přístupové cestičky. Cílem je na základě návrhu studentů Ústavu životního prostředí vytvořit přírodě blízký ekosystém s možností pobytu a průchodu lidí.

Jak se to bude dělat?

Oddělení správy fakultního majetku zajistí vybavení (rukavice, pily a sekery, krumpáče, plastové pytle) pro brigádníky. V průběhu dne bude na místě koordinátor, který bude brigádníkům říkat, co je právě potřeba. Stačí se tedy pracovně obléci, ostatní bude zajištěno (vlastní náčiní je ale povoleno, leckdy i vítáno;-)

Více informací na stránkách PřF – http://web.natur.cuni.cz/student/albertovske-strane-2012-opet-s-pivem

OECD soutěž

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vyhlašuje soutěž na tvorbu krátkého studentského videa k problematice “Vzdělání a dovednosti – co jsou velká témata dneška?”.

Soutěže se mohou zúčastnit mladí ve věku 18-25 let, kteří umístí na YouTube svoje krátké video na dané téma (v max. délce 3 minuty) a informují o přihlášení svého příspěvku OECD prostřednictvím elektronického registračního formuláře.

Uzávěrka soutěže je 31.3.2012. Výhrou je plně hrazený pobyt na Fóru OECD v Paříži ve dnech 22.-24.5.2012.

Více na www.oecd.org/videocontest.

Fotografie z plesu 2012

Konečně jsou tu fotky z plesu! Pro přehlednost jsou rozděleny do několika menších podgalerií.

Autoři: Anička Fučíkova, Rastislav Syrkovský, Helena Glucksmann.

Letos si můžete stáhnout všechny fotky i ve vyšším rozlišení; pro stáhnutí kompletního 6 GB balíku fotek ve vysokém rozlišení použijte bittorrent (magnet link).

Pokud máte další fotografie, můžete je nám poslat na ples@matfyzak.cz :)