Velký Sněm 2014

Velký Sněm Spolku Matfyzák se uskuteční 29. května 2014 od 16:30 hodin v učebně T1. V případě malé účasti se start posouvá na 17:00 téhož dne.

Pozvánka s programem

Všichni jsou srdečně zváni; členové, nečlenové i zájemci o členství ve spolku.