Javascript programátor / HTML kodér

Czech News Center a.s., nejsilnější mediální dům na českém trhu, hledá nového kolegu/kolegyni na pozici Javascript programátor / HTML kodér
Popis pozice
*agilní vývoj nových webových aplikací s využitím moderních technologií
*rozvoj webových portálů a aplikací, jejich správa
*komunikace s projektovými manažery, analýza a návrh řešení projektu

Požadavky
*znalost HTML/CSS na špičkové úrovni
*znalost JavaScript/jQuery na vynikající úrovni
*znalost MVC frameworků (AngularJS, React, …), Sass výhodou
*znalost SVN/GIT výhodou
*znalost XML/XSLT výhodou
*logické myšlení, samostatnost, komunikativnost
*ochotu neustále se rozvíjet

Celý inzerát najdete na http://www.careermarket.cz/hledam-uplatneni/zamestnavatele/detail?id=1970

Vyjádření Spolku Matfyzák k akci Kolej roku LIGHT SHOW 2015

Začátkem března jsme byli osloveni agenturou Studenta Media, s.r.o. se žádostí o pomoc při organizaci akce Kolej roku LIGHT SHOW 2015 na Koleji 17. listopadu.

Se zástupcem Studenta Media, s.r.o., panem Krejčím, jsme se neformálně setkali v pondělí 9. března, následně jsme věc projednávali ve spolku a na zasedání Náčelnictva v úterý 31. března nám pan Krejčí prezentoval souhlasné stanovisko všech orgánů, tudíž že akce je schválená a proběhne. Na tomto základě jsme akci také přislíbili podporu.

Z následné komunikace s Kolejní radou 17. listopadu (dále jen KR) a vedoucí Koleje 17. listopadu, Mgr. Provazníkovou, vyplynulo, že KR žádné oficiální stanovisko ještě nevydala a zástupci Studenta Media, s.r.o. informovali každou stranu odlišným způsobem.

Proto v této věci Náčelnictvo Spolku Matfyzák jednalo na svém mimořádném zasedání za účasti zástupců KR v pátek 3. dubna a přijalo následující usnesení (obě hlasováním 4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; 1 člen Náčelnictva nebyl přítomen):

Spolek Matfyzák na základě nově zjištěných informací stahuje svoji podporu akci Kolej roku LIGHT SHOW 2015 pořádanou agenturou Studenta Media, s.r.o.

Spolek Matfyzák po projednání situace se zástupci Kolejní rady 17. listopadu usoudil, že nemá důvěru v organizátory akce Kolej roku LIGHT SHOW 2015 a není přesvědčen o tom, že Studenta Media, s.r.o. je schopna tuto akci zorganizovat a zabezpečit. Z tohoto důvodu se distancuje od této akce a doporučuje její neschválení. Zároveň máme podezření na klamné jednání ze strany Studenta Media, s.r.o. vůči všem zainteresovaným stranám.

Za Spolek Matfyzák,
Peter Korcsok, Náčelník Spolku