Albertovské stráně 2012

! Tento web je již zastaralý. Novější stránky najdete zde.

Přírodovědecká fakulta pořádá opět po roce brigádu na albertovských stráních. Celodenní brigáda má za cíl otevřít přístup k plochám kolem malých albertovských schodů a vytvořit více příležitostí k sezení na příjemném místě v centru univerzitního komplexu.

Co se bude dělat?

Kolem schodů se bude prořezávat křoví, sbírat odpadky a budovat přístupové cestičky. Cílem je na základě návrhu studentů Ústavu životního prostředí vytvořit přírodě blízký ekosystém s možností pobytu a průchodu lidí.

Jak se to bude dělat?

Oddělení správy fakultního majetku zajistí vybavení (rukavice, pily a sekery, krumpáče, plastové pytle) pro brigádníky. V průběhu dne bude na místě koordinátor, který bude brigádníkům říkat, co je právě potřeba. Stačí se tedy pracovně obléci, ostatní bude zajištěno (vlastní náčiní je ale povoleno, leckdy i vítáno;-)

Více informací na stránkách PřF – http://web.natur.cuni.cz/student/albertovske-strane-2012-opet-s-pivem