Beánie 2005

! Tento web je již zastaralý. Novější stránky najdete zde.

Fotky


Beánie je tradiční matfyzácká akce věnovaná prvákům, potažmo jejich přátelům a matfyzácké veřejnosti. Je to převratný moment v životě studenta. Stejně jako rytíř musí být pasován do svého stavu, tak i matfyzák musí složit přísahu a být jarníkován, aby mohl hrdě prohlásit “Jsem matfyzákem”. Traduje se, že kdo nebyl jarníkován, neudělá matfyz. Pozor, obrácená implikace neplatí. Nesnažte se to ani dokázat sporem. Takových už tu bylo…

Beánie je multikulturní záležitost a zároveň největší matfyzácká akce – s vyjímkou reprezentačního plesu na Žofíne v březnu. Zahajuje jí zpravidla děkan nebo proděkan. Následuje hlavní úkol večera – složení přísahy a jarníkování prváků. Pak se program zpravidla rozdělí do několika větví: lze shlédnout dnes už kultovní film Matfyzák natočený studenty roku 1987 (!), tradičně oblíbenou výstavu “Matfyzák včera, dnes a zítra”, pořádájí se různé soutěže, divadelní představení a v neposlední řadě koncerty matfyzáckých kapel. Zajištěno je samozřejmě náležité občerstvení. Během Beánie se taktéž prodávaji Nejkrásnější matfyzácká trička.

Program v divadle začne v 19:30, koncerty v klubu Vrtule 20:00. Divadlo se otvírá v 19:00.


Předběžný program:

Divadlo:

 • zahájení děkana Prof. RNDr. Zdeňka Němečka, DrSc.
 • Jarníkování
 • vyhlášení výsledků a vítězů Studentské ankety
 • fyzikální exhibice
 • promítání kultovního filmu Matfyzák
 • výstava “Matfyzák včera, dnes a zítra
 • improvizační divadlo
 • zábavné soutěže o hodnotné ceny
 • a jiné

Klub Vrtule:

 • Lealoo
 • Post Meridiem
 • Širakum

Přilehlé prostory:

 • prodej Nejkrásnějších matfyzáckých triček
 • občerstvení
 • a mnohá další překvapení

Foto: