Proudy

! Tento web je již zastaralý. Novější stránky najdete zde.

Proudy je akce do začátku nového roku pro všechny studenty i nestudenty.

Akci pořádá Proudy Digital a Spolek Matfyzák se v roce 2012 zúčastnil a doufáme, že se bude zúčastňovat i dál.

Více informací lze zjistit na webu akce proudy2012.cz.