Hledáme matematika pro spolupráci na vědeckém projektu

! Tento web je již zastaralý. Novější stránky najdete zde.

Katedra genetiky a fyziologie lesních dřevin (ČZU Praha) hledá pro spoupráci na zajímavém vědeckém projektu matematika, ideálně studenta nebo absolventa MFF UK.
Pro danou pozici je pro letošní rok k dispozici 100 tis. Kč. Spolupráce by probíhala formou 1 schůzky týdně (cca 4 hodinová diskuze) na naší katedře a následné samostatné práce.
Úloha vychází z teoretického normálního rozdělení, předpokládají se znalosti teorie pravděpodobnosti, základů statistiky a obecné matematiky.
Výzkum je zaměřen na kvantitativní genetiku a výpočet heritability v populacích. Úloha má však obecný matematický rozměr, takže další znalosti z genetiky apod. nejsou zapotřebí.
Katedra genetiky a fyziologie lesních dřevin na výzkumu spolupracuje s profesorkou genetiky z NC State University v USA.

Kontaktní osoba:
prof. Ing. Milan Lstibůrek, MSc., Ph.D.
Katedra genetiky a fyziologie lesních dřevin ČZU Praha (vedoucí katedry)
Tel. 224 382 878, 774 067 094
Email: lstiburek@fld.czu.cz