Kolej Cup 2010

! Tento web je již zastaralý. Novější stránky najdete zde.

kolejcup13. ledna, tj. ve středu, od sedmi hodin večer se bude konat další KolejCup, soutěž pro obyvatele koleje 17. listopadu, jejich kamarády, studenty Matfyzu a vůbec kohokoliv, kdo se nebude bát orientačně závodit po strmých kolejních schodech a odpovídat matfyzácky orientované otázky.

Soutěží se ve třech kategoriích, po týmech o jednom až třech lidech.

  • Hlavní cílovkou KolejCupu jsou studenti prvního ročníku MFF, kteří mají přes sebou své první zkouškové a potřebují si vyčistit hlavu. No a čím, řekli jsme si, je si nejlépe před zkouškovým čistit hlavu? Matematikou, fyzikou a informatikou přeci!
  • >1áci mohou samozřejmě závodit také.
  • Absolventy MFF myslíme ty, kteří mají matfyzácký titul (Mgr. či Ph.D.) a už na škole nestudují.

Startovné je 10 Kč za osobu, výhry budou jako každý rok vesměs chutné. Začátek se bude jako minulý rok konat ve vestibulu budovy A.