Orgány

! Tento web je již zastaralý. Novější stránky najdete zde.
Chcete nám napsat, ale nevíte komu? Kontaktujte nás na spolek@matfyzak.cz.

Náčelnictvo

  • Náčelník: Peter Korcsok
  • Podnáčelník: Šimon Skotnický
  • Abakus: Adolf Středa
  • Martin Mach
  • Jana Novotná

Rada starších

  • Stařešina: PhDr. Petra Hoffmannová
  • Zástupce SKAS: Josef Svoboda
  • Robert Cesar
  • Ivan Krasičenko
  • Miroslav Štochel