Ples 2013

! Tento web je již zastaralý. Novější stránky najdete zde.

Plakát

plakat2

Partneři
Spolek Matfyzák spolu s MFF v roce 2013 opět organizoval ples Matematicko-fyzikální fakulty UK. Konal se na Žofíně ve středu 6. března 2013 od 1930. A tento ples byla nabídka, která se neodmítá.

Fotky

Fotky od Romana Betíka naleznete zde:

Program

Na programu letošního plesu se objevily mimo jiné:

Ceny lístků

Lístek ke stání byl za 300 Kč, lístek k sezení za 350 Kč.

Další informace