Pracovník/ce depozitáře – Komerční banka

! Tento web je již zastaralý. Novější stránky najdete zde.
Klíčové činnosti:
- Poskytování služeb v oblasti činnosti depozitáře subjektům kolektivního investování a penzijním fondům
- Navrhovat řešení požadavků významných klientů KB
- Zajišťovat soulad kontrolních procesů s platnými zákony – české zákony, vyhlášky a přímo platná legislativa EU (při změně legislativy je nutno projednat s Právním a Compliance dopad do kontrolních procesů (vlastní pracovní postupy útvaru Depozitář) a smluv s klienty (většina smluv s klienty se připravuje na individuální bázi)
- Navrhování změn systémů pro kontroly depozitáře – v souvislosti se změnou zákonů i za účelem zvýšení automatizace kontrol
- Projednávání spolupráce s některými dalšími útvary banky (Capital Market Risk, Investment Banking Services)
- Účast v sekci kolektivního investování
- Útvar Custody a Depozitář je součástí Joint Venture se Société Générale Securities Services, možná i komunikace s útvarem Depozitáře SGSS

Více informací na http://www.careermarket.cz/hledam-uplatneni/inzeraty/detail?id=1707