Stanovisko spolku Matfyzák k Týdnu neklidu 2012

! Tento web je již zastaralý. Novější stránky najdete zde.

Členové spolku Matfyzák podporují studentskou formu protestu proti věcným záměrům zákona o VŠ a zákona o finanční podpoře studentů, která bude probíhat v týdnu 27. 2. – 2. 3. 2012. V rámci tohoto týdne jsou pořádána diskusní fóra a také demonstrace, která proběhne ve středu od 8:30 h na náměstí Jana Palacha. Vyzýváme studenty ke zvážení své účasti na těchto akcích při zachování slušnosti a důstojnosti.

Souhlasíme se stanovisky kritiky reforem, zejména s přílišnou obecností a nepřipraveností věcného záměru, např. nedořešení přechodových období nebo nedostatečné zdůvodnění navrhovaných kroků. Nejsme přesvědčeni, že reforma v této podobě povede ke zkvalitnění terciárního vzdělávání.

Věcný záměr je v tento okamžik na úřadu vlády a podle standardního legislativního procesu do něj již nemá být zasahováno; přesto se tak děje, což vnímáme jako další důkaz nedostatečné kvality těchto reforem. Proto je potřeba vyjádřit své stanovisko právě teď. Později nebudeme mít příležitost.

Za spolek Matfyzák

Mgr. Pavel Brom, náčelník Spolku

Bc. Karel Bílek, podnáčelník Spolku

Pavel Vraštiak, člen Spolku

V Praze 23. 2. 2012

Další informace a harmonogram akcí na webu iniciativy Za svobodné vysoké školy

http://zasvobodnevysokeskoly.cz/