Změny studijních plánů pro matematiku

! Tento web je již zastaralý. Novější stránky najdete zde.

Na studijním programu Matematika se chystají (resp. jsou schváleny) výrazné změny.

Doc. Kulich připravil stránku, více informující o těchto změnách; doporučujeme pro všechny studenty matematiky v bakalářském a navazujícím magisterském studiu.

http://www.karlin.mff.cuni.cz/~garant/stud/index.shtml